Rejestracja: 730-839-441

GABINET REHABILITACJI "DYSK" Rzeszów, Władysława Sikorskiego 45
Tu jesteś:

Gabinet Rehabilitacji DYSK w Rzeszowie
Nasi terapeuci

02_rehabilitacja_rzeszow_magdalena_szczech
Mgr Magdalena Szczęch

Jest fizjoterapeutką, absolwentką Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku fizjoterapia. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na Klinicznym Oddziale Rehabilitacji z Pododdziałem Wczesnej Rehabilitacji Neurologicznej, Klinicznym Oddziale Neurologii i Pracowni Fizjoterapii. Od lat rozwija swoje zainteresowania związane z nowoczesnymi i najbardziej efektownymi metodami rehabilitacji. W praktyce zajmuje się szeroko pojętą rehabilitacją neurologiczną i ortopedyczną. Swoje zainteresowania zawodowe skupia w dużej mierze na leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa o różnej etiologii. Chcąc stale poszerzać swoją wiedzę i podnosić kwalifikacje uczestniczy w wielu konferencjach, kursach i szkoleniach.

Ukończone Kursy:

  • Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenzie – moduły A, B, C, D
  • Kręgosłup – osteopatyczna diagnostyka i leczenie – moduły I, II, III, IV, V
  • Stawy obwodowe – osteopatyczna diagnostyka i leczenie – moduły I, II, III, IV
  • Metoda PNF Basic – Proprioceptive Neuromuscular Facilitation, czyli proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie
  • Terapia manualna wg. J.Cyriaxa
  • Taping Medyczny
  • Fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu barkowego
  • Rehabilitacja w urazach rdzenia kręgowego
  • Funkcjonalna fizjoterapia dorosłych chorych po ogniskowych uszkodzeniach mózgu.