Rejestracja: 730-839-441

GABINET REHABILITACJI "DYSK" Rzeszów, Władysława Sikorskiego 45
Tu jesteś:

REHABILITACJA DOMOWA
w gminie Trzebownisko
refundowana przez NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia

Umów termin rehabilitacji
Telefon: 691-531-480
Fax: 17 785-14-80

Zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych udzielane są pacjentom z zaburzeniami narządu ruchu spowodowanymi:

 • uszkodzeniem mózgu
 • ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu ruchu
 • uszkodzeniem rdzenia kręgowego
 • chorobami przewlekle postępującymi
 • chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych i kolanowych po zabiegach endoprotezoplastyki stawu
 • osobom w stanie wegetatywnym
Pobierz ulotkę

Komu przysługuje rehabilitacja domowa

Rehabilitacja w warunkach domowych przeznaczona jest dla pacjenta, który nie porusza się samodzielnie i nie ma możliwości dotarcia do placówki rehabilitacyjnej, która udziela świadczeń w trybie ambulatoryjnym (poradnia rehabilitacyjna, gabinet rehabilitacji, ośrodek/oddział dzienny rehabilitacji).

Zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych są udzielane świadczeniobiorcom z zaburzeniami funkcji motorycznych spowodowanymi:

 • ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stanami po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) – przez okres do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu;
 • ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego odpowiadającymi 5. stopniowi skali oceny stopnia inwalidztwa (warunku tego nie stosuje się do dzieci do ukończenia 18. roku życia);
 • uszkodzeniem rdzenia kręgowego – przez okres 12 miesięcy od dnia powstania uszkodzenia rdzenia kręgowego;
 • chorobami przewlekle postępującymi, w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów;
 • chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych, po zabiegach endoprotezoplastyki stawu – przez okres 6 miesięcy od dnia wykonania operacji;
 • urazami kończyn dolnych – przez okres 6 miesięcy od dnia powstania urazu;
 • osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym.
Jakie warunki należy spełnić aby móc ubiegać się o rehabilitacje domową:

 • Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), lub inny lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych jest ważne 30 dni od daty wystawienia. W tym czasie skierowanie musi zostać zarejestrowane przez gabinet, który będzie wykonywał rehabilitację w domu pacjenta, bez względu na to, kiedy rozpocznie się rehabilitacja.
Ulotka rehabilitacja domowa NFZ w gminie Trzebownisko
Ulotka rehabilitacja domowa w gminie Trzebownisko NFZ